De contributie bedraagt € 110 per jaar . Het lidmaatschap van de KNLTB is hierbij inbegrepen.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient voor 31 december schriftelijk te worden gedaan aan de ledenadministratie (markenan@ziggo.nl)


Voor een inschrijfformulier stuur  een email aan markenan@ziggo.nl


LID WORDEN